Par d.o.o. storitve, obračun plač, davčno, pravno, poslovno, finančno in računovodsko svetovanje na enem mestu, vodenje poslovnih knjig

Stranki prilagojene storitve

Druge računovodske storitve in druge poslovne storitve predstavljajo predvsem storitve, ki so oblikovane okrog vaših specifičnih potreb pri poslovanju.

V računovodskem servisu PAR

Našim partnerjem nudimo širok nabor dodatnih storitev, ki so potrebne za uspešno poslovanje

 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • obračunavanje obresti,
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke),
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov,
 • prevzem in dostava dokumentov preko našega zanesljivega kurirja,
 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev,

Začnimo sodelovati