Poslovno svetovanje, obračun plač, davčno, pravno, poslovno, finančno in računovodsko svetovanje, Računovodske storitve, vodenje temeljnih poslovnih knjig 002

Trden poslovni sistem

Z našim poslovnim svetovanjem vam pomagamo vzpostaviti poslovne procese, računovodski sistem in notranje kontrole na način, ki optimizira stroške, minimizira napake in ozka grla ter s tem maksimizira gospodarske koristi.

Analiza sistema

Analiza poslovnega sistema vključuje preučevanje poslovnih procesov in analiziranje računovodskih kazalnikov
ter podajanje predlogov izboljšav na podlagi rezultatov analize.

Učinkovitost = temelj uspeha

Svetujemo vam pri vzpostavitvi optimalnega poslovnega procesa, ki temelji na optimizaciji stroškov in storitvenega oziroma proizvodnega cikla ter vam pomagamo oblikovati sistem kontrole in analize kazalnikov uspešnosti in učinkovitosti. Ti postopki med drugim vključujejo:

 • analiza uspešnosti;
 • optimizacija stroškov in analiza storitvenega ali proizvodnega cikla in lociranje ozkih grl;
 • oblikovanje vrednotenja proizvodnje in natančen izračun kosovnice proizvodnega artikla;
 • določitev optimalnega obsega zaposlenih;
 • analiza optimalne ravni dolžniškega financiranja;
 • določitev optimalnega obsega zalog in drugo.
Poslovno svetovanje, obračun plač, davčno, pravno, poslovno, finančno in računovodsko svetovanje, Računovodske storitve, vodenje temeljnih poslovnih knjig 001

Poslovno svetovanje

V sklopu storitev poslovnega in finančnega poslovanja nudimo naslednje storitve

 • Izdelava poslovnega načrta;
 • Pomoč in svetovanje pri ustanavljanju ali preoblikovanju podjetja
 • Priprava in izdelava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov
 • Vzpostavitev in opravljanje plačilnega prometa;
 • Planiranje in razvoj poslovanja
 • Svetovanje in izobraževanje na področju računovodstva, davkov in denarnih tokov
 • Priprava dokumentacije za pridobitev kredita, sredstev na različnih razpisih in projektih
 • Priprava kompenzacij, asignacij in cesij
 • E – izvršbe
 • Analize finančnega poslovanja (bonitetna poročila in ocena poslovnih partnerjev);
 • Pomoč pri sestavljanju letnih poročil za poslovne potrebe ter namene javne objave
 • Drugo poslovno in finančno svetovanje

Začnimo sodelovati