Računovodstvo, Par d.o.o., Računovodske storitve, vodenje temeljnih poslovnih knjig, vodenje evidenc kupcev in dobaviteljev

Vse kar potrebujete na enem mestu

Naše storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem. Specializirali smo se tudi za javne zavode. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.

Računovodstvo in poslovno svetovanje ter druge storitve s področja financ opravljamo za organizacije različnih pravnoorganizacijskih oblik.

V računovodskem servisu PAR

Za vas opravljamo naslednje računovodske storitve

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov,

 • izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • knjiženje maloprodaje,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • izdelava statistike finančnih računov,

Začnimo sodelovati